Oro uosto mokesčiai

Oro uosto rinkliavos ir jų apmokėjimo tvarka

Nuo 2017 m. vasario 1 d. nustatomos šio rinkliavos už naudojimąsi oro uostu:

Išskrendančio keleivio
transferiniams keleiviams1,16 EUR
visiems kitiems keleiviams6,37 EUR
Orlaivio tūpimo
kiekvienai orlaivio tonai, kurio MTOM yra 2 tonos arba didesnė7,24 EUR
orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos3,00 EUR
Orlaivio stovėjimo*
kiekvienai orlaivio tonai, kurio MTOM yra 2 tonos arba didesnė0,75 EUR
orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos 15,79 EUR
Orlaivio palydos
51,28 EUR

Kauno oro uosto rinkliavos

Galioja nuo 2017 m. liepos 13 d. iki 2017 m. rugpjūčio 19 d.

Išskrendančio keleivio 5,55 EUR
Orlaivio tūpimo, kiekvienai orlaivio tonai4,57 EUR
Orlaivio stovėjimo, kiekvienai orlaivio tonai*0,94 EUR
Orlaivio palydos 51,28 EUR

Rinkliavos nurodytos be PVM.

*< 3 val. – rinkliava neimama; > 3 val. – rinkliava skaičiuojama už visą parą;
< 6 val. orlaivio naudotojams, vežantiems krovinius užsakomaisiais reisais, kai orlaivio MTOM nuo 101 t iki 170 t – rinkliava neimama; > 6 val.- rinkliava skaičiuojama už visą parą;
< 9 val. orlaivio naudotojams, vežantiems krovinius užsakomaisiais reisais, kai orlaivio MTOM 171 t ir daugiau – rinkliava neimama; > 9 val. -rinkliava skaičiuojama už visą parą.

Oro vežėjų skatinimo programa

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka ir įkainiai

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka

Mokesčiai už infrastruktūros naudojimą
Eil. Nr. Paslauga Įkainis
1. Optinės skaidulos linija 2,58€ be PVM/100m/mėn.
2. 5E arba 6 kategorijos UTP kabelio linija
3. 3 kategorijos Tranzitinė linija 7,53€ be PVM/mėn.
4. Optinės linijos pajungimo mokestis 5,79€ be PVM/skaidulai
5. 5E arba 6 kategorijos UTP kabelio linijos pajungimo mokestis 5,79€ be PVM/linijai
6. 3 kategorijos Tranzitinės linijos pajungimo mokestis
7. Vieta 20 mm kabeliui kanalizacijoje ar pastate 4,05€ be PVM/100m/mėn.
8. Vieta elektroninių ryšių spintoje 2,90€ be PVM/1U/mėn.
9. Elektros galia* 5,21€ be PVM/500W/mėn.
10. Šilumos sklaida 1,45€ be PVM/500W/mėn.

Prašymo nagrinėjimo įkainiai:
Eil. Nr. Prašymo nagrinėjimo sudėtingumo kriterijai Įkainis
1. Numatomas esamų KRL linijų panaudojimas 14,48€
2. Numatomas naujos KRL linijos tiesimas pastato viduje ir/arba numatomas naujos RKKS tiesimas 86,89€
3. Numatoma naujos KRL linijos tiesimas esamas RKKS 28,96€

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo sutarties projektas

Naudojimosi VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filialo oro uosto bendrosios sąlygos

Bendros paskirties kelių naudojimo mokestis

VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filialo oro uosto naudotojų komitetas

Neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų aptarnavimas

Vilniaus oro uosto transporto priemonių stovėjimo aikštelių taisyklės ir kainodara

Bendro naudojimo teritorijos priežiūros ir tvarkymo taisyklės

Antžeminių paslaugų teikimo VĮ Lietuvos oro uostų filialų valdomuose oro uostuose bendrosios sąlygos

Orlaivių stovėjimo aikštelių paskirstymo politika