Oro uosto mokesčiai

Oro uosto rinkliavos ir jų apmokėjimo tvarka

Nuo 2011 m. sausio 1 d. nustatomos šio rinkliavos už naudojimąsi oro uostu:

 1. Išskrendančio keleivio rinkliava:
  1. Skrendant tarptautiniu maršrutu – 6,37 Eur;
  2. Skrendant vietiniu maršrutu – 1,16 Eur;
  3.  transferiniams keleiviams – 1,16 Eur.
 2. Orlaivio tūpimo rinkliava kiekvienai orlaivio tonai, kurio maksimali orlaivio kilimo masė (MTOM) – 2 tonos arba didesnė:
  1. Skrendant tarptautiniu maršrutu – 7,24 Eur;
  2. Skrendant vietiniu maršrutu – 2,03 Eur.
 3. Orlaivio tūpimo rinkliava, kurio maksimali kilimo masė (MTOM) mažesnė kaip 2 tonos:
  1. Skrendant tarptautiniu maršrutu – 11,58 Eur;
  2. Skrendant vietiniu maršrutu – 5,79 Eur.
 4. Orlaivio stovėjimo rinkliava – 10 procentų orlaivio faktinės tūpimo rinkliavos. Jeigu orlaivis stovi oro uoste trumpiau kaip 3 valandas, orlaivio stovėjimo rinkliava nemokama. Jeigu orlaivis oro uoste stovi ilgiau kaip 3 valandas, rinkliava skaičiuojama už parą.

 5. Orlaivio palydos rinkliava – 17,38 Eur.

Oro uosto rinkliavos nuo 2017 m. vasario 1 d

Oro vežėjų skatinimo programa

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka ir įkainiai

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka

Mokesčiai už infrastruktūros naudojimą
Eil. Nr. Paslauga Įkainis
1. Optinės skaidulos linija 2,58€ be PVM/100m/mėn.
2. 5E arba 6 kategorijos UTP kabelio linija
3. 3 kategorijos Tranzitinė linija 7,53€ be PVM/mėn.
4. Optinės linijos pajungimo mokestis 5,79€ be PVM/skaidulai
5. 5E arba 6 kategorijos UTP kabelio linijos pajungimo mokestis 5,79€ be PVM/linijai
6. 3 kategorijos Tranzitinės linijos pajungimo mokestis
7. Vieta 20 mm kabeliui kanalizacijoje ar pastate 4,05€ be PVM/100m/mėn.
8. Vieta elektroninių ryšių spintoje 2,90€ be PVM/1U/mėn.
9. Elektros galia* 5,21€ be PVM/500W/mėn.
10. Šilumos sklaida 1,45€ be PVM/500W/mėn.

Prašymo nagrinėjimo įkainiai:
Eil. Nr. Prašymo nagrinėjimo sudėtingumo kriterijai Įkainis
1. Numatomas esamų KRL linijų panaudojimas 14,48€
2. Numatomas naujos KRL linijos tiesimas pastato viduje ir/arba numatomas naujos RKKS tiesimas 86,89€
3. Numatoma naujos KRL linijos tiesimas esamas RKKS 28,96€

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo sutarties projektas

Naudojimosi VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filialo oro uosto bendrosios sąlygos

Bendros paskirties kelių naudojimo mokestis

VĮ Lietuvos oro uostai Vilniaus filialo oro uosto naudotojų komitetas

Neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų aptarnavimas

Vilniaus oro uosto transporto priemonių stovėjimo aikštelių taisyklės ir kainodara

Bendro naudojimo teritorijos priežiūros ir tvarkymo taisyklės

Antžeminių paslaugų teikimo VĮ Lietuvos oro uostų filialų valdomuose oro uostuose bendrosios sąlygos

Orlaivių stovėjimo aikštelių paskirstymo politika