Oro uosto tvarkos

Oro uosto tvarkos

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka ir įkainiai

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka

Mokesčiai už infrastruktūros naudojimą
Eil. Nr. Paslauga Įkainis
1. Optinės skaidulos linija 2,58€ be PVM/100m/mėn.
2. 5E arba 6 kategorijos UTP kabelio linija
3. 3 kategorijos Tranzitinė linija 7,53€ be PVM/mėn.
4. Optinės linijos pajungimo mokestis 5,79€ be PVM/skaidulai
5. 5E arba 6 kategorijos UTP kabelio linijos pajungimo mokestis 5,79€ be PVM/linijai
6. 3 kategorijos Tranzitinės linijos pajungimo mokestis
7. Vieta 20 mm kabeliui kanalizacijoje ar pastate 4,05€ be PVM/100m/mėn.
8. Vieta elektroninių ryšių spintoje 2,90€ be PVM/1U/mėn.
9. Elektros galia* 5,21€ be PVM/500W/mėn.
10. Šilumos sklaida 1,45€ be PVM/500W/mėn.

Prašymo nagrinėjimo įkainiai:
Eil. Nr. Prašymo nagrinėjimo sudėtingumo kriterijai Įkainis
1. Numatomas esamų KRL linijų panaudojimas 14,48€
2. Numatomas naujos KRL linijos tiesimas pastato viduje ir/arba numatomas naujos RKKS tiesimas 86,89€
3. Numatoma naujos KRL linijos tiesimas esamas RKKS 28,96€

Elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo sutarties projektas

Vilniaus oro uosto transporto priemonių stovėjimo aikštelių taisyklės ir kainodara

Bendro naudojimo teritorijos priežiūros ir tvarkymo taisyklės

Orlaivių stovėjimo aikštelių paskirstymo politika